Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

bán nhà gỗ cổ
19.07.2019

8 Cột chính cao 3,66m,vanh 61cm. 8 cột phụ cao 2.33m. Gỗ cột là gỗ chò chỉ. Gỗ trên là gỗ mít. Chi tiết xin liên hệ Sdt: 0914424667 ( em Hạnh)

Xem thêm