Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

Thứ sáu, 19/07/2019 | 09:00

Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

8 Cột chính cao 3,66m,vanh 61cm. 8 cột phụ cao 2.33m. Gỗ cột là gỗ chò chỉ. Gỗ trên là gỗ mít. Chi tiết xin liên hệ Sdt: 0914424667 ( em Hạnh)

Bán nhà gỗ cổ – gỗ mít, gỗ chò chỉ

8 Cột chính cao 3,66m,vanh 61cm
8 cột phụ cao 2.33m.
Gỗ cột là gỗ chò chỉ
Gỗ trên là gỗ mít

Chi tiết xin liên hệ Sdt: 0914424667 ( em Hạnh)

Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ Bán nhà gỗ cổ - gỗ mít, gỗ chò chỉ


Bài liên quan

Bài liên quan