Cách Làm Nhà Gỗ Cổ Truyền Việt Nam : kỹ thuật sàm Ngưỡng vào Cột cái Nhà Gỗ

Cách Làm Nhà Gỗ Cổ Truyền Việt Nam : kỹ thuật sàm Ngưỡng vào Cột cái Nhà Gỗ

Giới Thiệu
23.02.2017

Cách Làm Nhà Gỗ Cổ Truyền Việt Nam : Sàm đóng ngưỡng vào cột cái: Video mô tả một công đoạn cách sàm đóng Ngưỡng giữa (ngưỡng nằm giữa ngưỡng ba của cột cái

Xem thêm
QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN NGÔI NHÀ GỖ LIM LÀO LỚN NHẤT ĐAN PHƯỢNG

QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN NGÔI NHÀ GỖ LIM LÀO LỚN NHẤT ĐAN PHƯỢNG

cách làm nhà gỗ cổ truyền

Nhà Gỗ Đẹp, gỗ Lim Lào lớn bậc nhất tại Đan Phượng, kiểu nhà gỗ 2 tầng làm nhà thờ gia tiên do Gỗ Giang thực hiện như thế nào? Video Chia sẻ trực tiếp một số thông chi tiết cửa bức bàn truyền thống và vách đố lụa vỏ măng của công trình.

Xem thêm