VTV4 - KTS Nguyễn Giang-Tinh hoa nghề Việt : Dựng hồn gỗ giữ nếp nhà

VTV4 - KTS Nguyễn Giang-Tinh hoa nghề Việt : Dựng hồn gỗ giữ nếp nhà

Thứ hai, 01/10/2018 | 09:00

VTV4 - KTS Nguyễn Giang-Tinh hoa nghề Việt : Dựng hồn gỗ giữ nếp nhà

Chương trình Tinh hoa nghề Việt của VTV4 về nghề làm nhà gỗ Việt nam, với sự tham gia của Kts Nguyễn Giang làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, HN

VTV4-KTS-Nguyễn-Giang-Tinh-Hoa-Nghe-Viet
VTV4 – KTS Nguyễn Giang-Tinh hoa nghề Việt : Dựng hồn gỗ giữ nếp nhà.

Chương trình Tinh hoa nghề Việt của VTV4 làm về nghề làm nhà gỗ cổ truyền Việt nam, với sự tham gia của Kts Nguyễn Giang làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.


Bài liên quan

Bài liên quan