Nghề Làm Nhà Gỗ Chàng Sơn

Nghề Làm Nhà Gỗ Chàng Sơn

Thứ năm, 17/08/2017 | 09:00

Nghề Làm Nhà Gỗ Chàng Sơn

Nhà Gỗ Chàng Sơn: Chương trình của Báo Ảnh Việt Nam (TTXVN) về nghề làm nhà gỗ truyền thống tại làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn. (Thạch Thất, Hà Nội). Một làng nghề nổi tiếng với nghề làm nhà gỗ đã đi vào truyền thuyết làm đền đài cho thánh Tản Viên Sơn.

lam-nha-go-co-truyen

Chương trình của Báo Ảnh Việt Nam (TTXVN) về nghề làm nhà gỗ truyền thống tại làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn. (Thạch Thất, Hà Nội). Một làng nghề nổi tiếng với nghề làm nhà gỗ đã đi vào truyền thuyết làm đền đài cho thánh Tản Viên Sơn.


Bài liên quan

Bài liên quan